Kaniner

Bredängens hemsida!

Våra kaniner

Läs mer om våra kaniner.

Vi har nu köpt in tre dvärgvädurshanar för att förbättra kropparna på de lejonhuvade dvärgvädurarna.

Västarbos Rover 95 poäng madagaskar

Källebros Giulino 95 poäng madagaskar

Ninaa Kanin Mirakel blå zobelsiames